Jakob Nordström / Biographic sketch

Biographic Sketch

Jakob Nordström obtained his Master of Science degree in Computer Science and Mathematics at Stockholm University in 2001, and his PhD degree in Computer Science at KTH Royal Institute of Technology in 2008. During 2008-2010 he was a postdoctoral researcher at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), after which he returned to KTH in 2011, where he became an associate professor and received his Docent degree (habilitation) in 2015. In 2019 he moved to the University of Copenhagen, where he is now a full professor, and since 2020 he also has a part-time affiliation with Lund University.

In 2006 Jakob Nordström received the best student paper award at 38th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06), and his PhD thesis received the Ackermann Award 2009 for "outstanding dissertations in Logic in Computer Science" from the European Association for Computer Science Logic. More recently, in 2022 he received a distinguished paper award at the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI '22) and a best paper award at the 25th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT '22). During the years 2018-2023 Jakob Nordström was a member of the Young Academy of Sweden, where he served on the board 2020-2023. His current research is mainly funded by grants from the Independent Research Fund Denmark, the Swedish Research Council, and the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

In 1997-1998, Jakob Nordström served as a military interpreter at the Swedish Armed Forces Language Institute (Försvarets tolkskola), graduating as the best student of the 1998 class. In parallel with his studies and later his research, he worked for a number of years as a Russian interpreter, engaged among others for His Majesty the King of Sweden and the Swedish Prime Minister. He also has a Diploma in Choir Conducting with extended Music Theory from the Tallinn Music Upper Secondary School, Estonia. During the period 1994-1999, he was the artistic director of Collegium Vocale Stockholm, a vocal ensemble performing mainly Renaissance and Baroque music.

Biografisk skiss

Jakob Nordström har en magisterexamen i datavetenskap och matematik från Stockholms universitet 2001 och en teknologie doktorsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 2008. Under perioden 2008-2010 var han postdok-forskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT), varifrån han återvände till KTH 2011 och blev docent och lektor 2015. I juni 2019 flyttade han till Köpenhamns universitet, där han numera är professor, och sedan 2020 är han också professor på deltid vid Lunds universitet.

2006 fick Jakob Nordström pris för bästa artikel av doktorand på 38th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '06), och hans doktorsavhandling fick Ackermann-priset 2009 för "enastående avhandling inom datavetenskaplig logik" från European Association for Computer Science Logic. Under 2022 har han mottagit ett distinguished paper award på 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI '22) och ett best paper award på 25th International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT '22). Under åren 2018-2023 var Jakob Nordström ledamot i Sveriges unga akademi, där han satt i ledningsgruppen 2020-2023. Hans nuvarande forskning finansieras huvudsakligen av bidrag från Danmarks frie forskningsfond, Vetenskapsrådet och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Under läsåret 1997/98 gjorde Jakob Nordström värnplikten som militärtolk på Försvarets tolkskola och utexaminerades som kursetta. Parallellt med sina studier och senare med sin forskning arbetade han under ett antal år som tolk mellan ryska och svenska/engelska, då han anlitades för tolkning bland annat åt H.M. Konungen och statsministern. Han har även en examen i kördirigering med utökad musikteori från Tallinns musikgymnasium i Estland. Under åren 1994-1999 ledde han Collegium Vocale Stockholm, en vokalensemble som framförde huvudsakligen renässans- och barockmusik.

Published by: Jakob Nordström <jn~at-sign~di~dot~ku~dot~dk>
Updated 2023-05-28